مقالات

شرایط اخذ رتبه مشاور برق و صنایع الکترونیک

اخذ رتبه مشاور برق و صنایع الکترونیک

    اخذ رتبه مشاور برق و صنایع الکترونیک   ما می خواهیم در این محتوا در مورد چگونگی اخذ رتبه مشاور برق و صنایع الکترونیک مطالبی را ذکر کنیم. اخذ رتبه مشاور موجب می شود شرکت مورد نظر بتواند در مناقصه های دولتی و خصوصی شرکت کند. در نتیجه …

توضیحات بیشتر »

نحوه اخذ رتبه مشاور انرژی تجدید پذیر

اخذ رتبه مشاور انرژی تجدید پذیر

    اخذ رتبه مشاور انرژی تجدید پذیر   ما می خواهیم در این محتوا در مورد چگونگی اخذ رتبه مشاور انرژی تجدید پذیر مطالبی را بیان کنیم. در طول این محتوا گروه مربوط به این تخصص را ذکر خواهیم کرد. سپس اولویت ها و ضریب های رشته های تحصیلی …

توضیحات بیشتر »

راهنمای اخذ رتبه مشاور بهینه سازی انرژی

اخذ رتبه مشاور بهینه سازی انرژی

    اخذ رتبه مشاور بهینه سازی انرژی   ما می خواهیم در این محتوا در مورد چگونگی اخذ رتبه مشاور بهینه سازی انرژی صحبت کنیم. مشاور بهینه سازی انرژی زیر مجموعه گروه انرژی است. گروه انرژی هفت تخصص مختلف و متفاوت دارد. هر یک از این تخصص ها خود …

توضیحات بیشتر »

مراحل اخذ رتبه مشاور انرژی هسته ای

اخذ رتبه مشاور انرژی هسته ای

    اخذ رتبه مشاور انرژی هسته ای   ما می خواهیم در این محتوا در مورد چگونگی اخذ رتبه مشاور انرژی هسته ای صحبت کنیم. این تخصص و رتبه، زیر مجموعه گروه انرژی است. بنابراین لازم است با تخصص ها و رشته های تحصیلی مورد نیاز این گروه مشاوره …

توضیحات بیشتر »

چگونگی اخذ رتبه مشاور دیسپاچینگ و مخابرات نیرو

اخذ رتبه مشاور دیسپاچینگ و مخابرات نیرو

    اخذ رتبه مشاور دیسپاچینگ و مخابرات نیرو   هدف از تحریر این محتوا بررسی چگونگی اخذ رتبه مشاور دیسپاچینگ و مخابرات نیرو است. این تخصص یکی از رشته های زیر گروه انرژی است. گروه انرژی علاوه بر تخصص دیسپاچینگ و مخابرات نیرو شش تخصص دیگر نیز دارد. برای …

توضیحات بیشتر »

نحوه اخذ رتبه مشاور انتقال نیرو

اخذ رتبه مشاور انتقال نیرو

    اخذ رتبه مشاور انتقال نیرو   هدف از تحریر این محتوا بیان الزامات و ضروریات اخذ رتبه مشاور انتقال نیرو است. ما در این محتوا قصد داریم ذکر کنیم انتقال نیرو زیر مجموعه کدام گروه از شرکت های مشاوره است. همچنین بیان خواهیم کرد رشته های تحصیلی و …

توضیحات بیشتر »

شرایط اخذ رتبه مشاور منابع طبیعی

اخذ رتبه مشاور منابع طبیعی

  اخذ رتبه مشاور منابع طبیعی   هدف از تحریر این محتوا ارائه مطالبی در خصوص چگونگی اخذ رتبه مشاور منابع طبیعی و کشاورزی و دامپروری است. پیش از هر چیز برای رتبه مشاور منابع طبیعی لازم است بدانید این تخصص زیر گروه کدام یک از گروه های تعریف شده …

توضیحات بیشتر »

شرایط اخذ رتبه مشاور کشاورزی

اخذ رتبه مشاور کشاورزی

    اخذ رتبه مشاور کشاورزی   ما می خواهیم در این محتوا در مورد چگونگی اخذ رتبه مشاور کشاورزی مطالبی را بیان کنیم. پیش از هر چیز باید بدانیم برای اخذ رتبه مشاور و پیمانکاری، گروه های مختلفی وجود دارد. هر یک از این گروه ها، زیر گروه های …

توضیحات بیشتر »

چگونگی اخذ رتبه مشاور فضای سبز

اخذ رتبه مشاور فضای سبز

    اخذ رتبه مشاور فضای سبز ما می خواهیم در این محتوا در مورد اخذ رتبه مشاور فضای سبز مطالبی را ذکر کنیم. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور مسئول انجام رتبه گذاری برای شرکت های پیمانکار و مشاوره ای می باشد. این سازمان در طول دوره …

توضیحات بیشتر »

راهنمای اخذ رتبه مشاور شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز

اخذ رتبه مشاور شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز

    اخذ رتبه مشاور شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز   ما می خواهیم در این محتوا در مورد چگونگی اخذ رتبه مشاور شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز مطالبی را ذکر کنیم. پیش از هر چیز به بیان تخصص های مربوط به مشاوره خواهیم …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان