صلاحیت ایمنی(HSE)، صلاحیت ایمنی پیمانکاران، گواهی صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت ایمنی
گواهینامه صلاحیت ایمنی

 

گواهی صلاحیت پیمانکاری

 

مراحل اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی HSE 

در هر پروژه مهمترین مورد بعد از  مسائل فنی که توسط عوامل اجرایی پروژه رعایت می شود اصول ایمنی است.در این راستا صلاحیت همه عوامل اجرایی پروژه باید مورد تأیید باشد به این منظور شرکت های پیمانکاری جهت ورود به مناقصات و اکثر قراردادهایشان با کارفرمایان باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت نمایند. وظیفه بررسی و سپس تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

 

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

نماینده ای که از طرف شرکت منتخب شده باید بهمراه مدارک که در سایت انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان ذکر شده، فرم های پر شده مربوطه موجود در سایت (پرینت گرفته شده  در سربرگ) بعلاوه فیش واریزی مبلغی که در سایت کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان جهت تشکیل پرونده برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به کانون مراجعه نمایند.

دلیل مهمی که جزءِ مدارک جهت تشکیل پرونده برای اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است گواهینامه آموزشی کارگران و کارفرمایان است، در صورت نبود این گواهینامه تعداد نفراتی که کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار با توجه به اعضا و کارکنان شرکت تعیین می کند، باید در دوره های آموزشی کارفرمایان و کارگران شرکت کنند. این دوره ها الزام پرداخت هزینه و مدارک مربوطه که شرح آن در سایت کانون است می باشد.در آخر پس از تأیید بازرس کار و کمیته گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر می شود.

 

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی ازموارد مهم شرکت در مناقصات است. شرکتها برای اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید رتبه ( گرید ) سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت اداره کار ( مجوز اداره کار )یا مجوز بهره برداری از وزارت صنایع ، نیروی انتظامی ، تاییدیه صنوف و اتحادیه ها ( ویژه پیمانکاران حقیقی ) ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت جهاد کشاورزی ، نظام مهندسی ، وزارت راه و شهر سازی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشند.

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل پنج مرحله است.

 

صلاحیت ایمنی HSE
صلاحیت ایمنی HSE

 

سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

 

 مسئول ایمنی مرحله اول پروژه است.

مسئول ایمنی یا افسر hse شامل افرادی میشودکه مدرک مرتبط دارند مانند کاردانی ایمنی و بهداشت و رشته های زیر مجموعه و کارشناسی ایمنی و بالاتر و رشته های زیر مجموعه راشامل میشودواگردارای مدرک غیرمرتبط رشته های کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه فیزیک و شیمی باسابقه ی کاری مرتبط باشند میبایست در دوره های آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار ۴۰ ساعته میباشد و دوره ی آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  ۲۰ ساعت میباشد شرکت کنند و اگر مدرک مرتبط داشته باشند فقط در دوره ی آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ۲۰ ساعته ) شرکت  میکنند.

بعداز گذراندن دوره آموزشی بمنظور گرفتن تائیدیه از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وارد سایت isaap.ir میشویدو مسئول ایمنی را ثبت نام میکنیم .برای ثبت نام احتیاج به مدارکی دارد کپی شناسنامه از تمامی صفحات و کپی کارت ملی پشت ورو ، قرارداد مسئول ایمنی، گواهینامه های دوره آموزشی ، سوابق و تجربه های کاری مسئول ایمنی ، صورتجلسه کمیته حفاظت فنی.

مرحله دوم ثبت نام در دوره های آموزش۲۰ساعته عمومی ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار استکه ویژه مدیرعامل یایکی ازاعضا هیات مدیره میباشد و دوره آموزشی ۸ ساعته ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران که ویژه تمامی افراد لیست بیمه دفتر مرکزی و پیمانها میشود.باید تمامی گواهینامه های آموزشی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باشد.

 

چگونگی گواهینامه صلاحیت ایمنی

 

سامانه اخذ گواهینامه تائیدصلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسرکشور مرحله سوم است. وارد سایت میشویم دارای دو درگاه میباشدیکی کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ،هردو درگاه زیرنظر وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی به آدرس svcc.mcls.gov.ir  میباشد.بعداز ثبت نام و ارسال مدارک فیزیکی ،پرونده به اداره کار استان مربوطه ارسال میشود.

بازرسی مرحله چهارم است .پرونده به شهرهایی پیمان درآنجاست فرستاده میشود .لازم بذکر است باید تمامی پیمانها معرفی شده باشد و طبق جدول۲۰ اظهارنامه مالیاتی پیمانهای تمام شده باید مفاصاحساب بیمه گرفته شود . رفع نواقص تذکرداده شده ازطرف بازرس وگرفتن تاییدیه بازرسی.

مرحله پنجم پرونده بعداز بازرسی به اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی ارجاع داده میشودو پرونده کمیته تشخیص صلاحیت ارسال میشود، این کمیسیون متشکل از معاون روابط کار بعنوان رئیس کمیته ، بازرس اداره کار، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان، نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، نماینده تشکل های کارگری استان، نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی تشکیل میشود و پرونده شرکت موردنظرموردبررسی قرارمیگیرد و در صورت تائید با صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی موافقت میشود .

 

صلاحیت ایمنی پیمانکاران
صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

ثبت نام در سایت گواهی صلاحیت ایمنی HSE

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می بایست از طریق سامانه ای که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی نموده به نشانی www.svcc.mcls.gov.ir  اقدام نمایند.روال کار برای اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بدین صورت می باشد که ابتدا جهت انجام یکسری مراحل و تشکیل  پرونده جهت صدورگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به سامانه (که در بالا به آن اشاره شد) مراجعه نموده ، پس از عضویت در سایت مذکور جهت ادامه ی مراحل باید یکسری اطلاعات را در سامانه ثبت نمود.

 

اطلاعات از قبیل موارد ذیل می باشند:

 • مشخصات پیمانکار محترم
 • اطلاعات دفتر
 • اطلاعات مجوز پیمانکاری
 • سوابق فعالیت در سه سال گذشته
 • حوادث رخ داده در سه سال گذشته
 • همچنین اسکن مدارک نیز باید ارسال شود.

بعد از ثبت نام در سامانه باید حتماً از کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان به صورت تلفنی استعلام و تأییدیه ثبت نام دریافت شود؛ سپس حتما اصل مدارک جهت تشکیل پرونده فیزیکی ارائه شود.برای تشکیل پرونده فیزیکی و انجام سایر امور جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کافیست از شرکت متقاضی یک نماینده که به اطلاعات حقوقی شرکت اشراف دارد انتخاب شود باید در نظر داشت که هر شرکت جهت تشکیل پرونده بایستی به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان خود مراجعه کند.

 

مراحل اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی HSE
مراحل اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی HSE

 

راهنمای تایید صلاحیت ایمنی HSE

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکار گواهینامه ای است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده و در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری به عبارتی مشابه و کوچک شده ی استاندارد بین المللی HSE (ایمنی، سلامت و محیط کار) می باشد که شرکت های با رعایت الزامات آن گواهینامه مذکور را دریافت می کنند.

هدف از گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 • تعریف الزامات ایمنی (که باید توسط پیمانکار در محیط های کار رعایت گردد)
 • تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاری
 • توجه به مقررات و دستورالعمل های ایمنی در فعالیت های پیمانکاری
 • شناسایی عوامل خطرساز و حذف و مدیریت آن ها
 • ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار

موارد مهم در اخذ گواهینامه ایمنی پیمانکاری

داشتن مجوز کار ( صلاحیت اداره کار ) یا گرید ( رتبه یا صلاحیت پیمانکاری ) برای تشکیل پرونده گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی است.

بدین مفهوم که یکی از این مدارک برای تشکیل پرونده تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز است و سازمان درصورت عدم داشتن مجوز کار یا گرید باید ابتدا جهت دریافت گواهی صلاحیت اداره کار ( مجوز کار ) یا صلاحیت پیمانکاری ( گرید یا رتبه ) اقدام نماید.

مراحل دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

فرم مراحل صلاحیت ایمنی
فرم مراحل صلاحیت ایمنی

۲۷ دیدگاه

 1. سلام خسته نباشید
  من اگه بخوام از کانون استانی تایید صلاحیت مسئول ایمنی شکایت کنم کجا چجوری شکایت کنم
  در کانون استانی ما ریس کانون داره تفسیر به رای می کنه و از قدرتش سواستفاده می کنه

 2. گواهی صلاحیت پیمانکاری انجام میدین ؟

 3. آیا دوره غیر حضوری هم دارید؟

 4. باسلام
  سوالی که داشتم این گواهی تایید صلاحیتhseمورد تایید کدام سازمان می باشد و مطلب بعد اینکه هزینه گرفتنش چقدراست واینکه متظورشما از کمترین زمان یعنی چه مدت

  • با سلام و عرض ادب

   جهت تایید صلاحیت ایمنی HSE بصورت فوری و کم هزینه با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید تا بصورت رایگان و تخصصی مشاوره بدهند.

 5. سلام مسئول ایمنی حتما باید مدرک تحصیلیش مرتبط با اون شرکتی باشه که قراره مسئول ایمنیش بشه؟؟ما دوره hse رو کامل ببینیم چه اشکال داره که رشتمون مرتبط نباشه

 6. با سلام و عرض ادب ..فرق بین کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و کار فرمایان درچیست

 7. صلاحیت ایمنی چقدر زمان میبره تا تایید بشه ؟

 8. ممنون از شما واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

 9. سلام خسته نباشید
  من در تارخ حدوداً اوایل مرداد ماه ۹۷ از طریق سایت در کانون انچمن های صنفی مسولین ایمنی و بهداشت کار ثبت نام کردم .
  مهندس علیرضا نیک طبع اطاعتی – مدیر عامل شرکت مهندسی پیرامون پالای در کلاس ایمنی شرکت کردند و قبول شدن بعد از اون پیگیری نکردم نمی دونم از کجا باید شروع کنم؟
  پرسنل شرکت هم در کلاس آموزش ایمنی که کانون در شرکت دیگری برگزار کرده شرکت کردند و مدرک دادید.
  لطفاً راهنمایی بفرمایید برای اخذ گواهی صلاحیت ایمنی چیکار باید کنم؟

 10. درود بر شما
  با سلام و احترام
  آیا با مدرک موقت دانشگاهی گرایش ارشد HSE میتوان گواهی تایید صلاحیت ایمنی اخذ کرد؟
  تاکید میکنم با مدرک موقت ؟؟؟

 11. سلام وقت بخیر،،،ایا با مدرک لیسانس حسابداری میتوان به عنوان مسول ایمنی کارگاه یا شرکتهای زیر مجموعه شهرداری ها ثبت نام کرد،،،،ما برای طرح طبقه بندی مشاغل نیاز داریم یک مسول ایمنی داشته باشیم و من دوره های مربوطه را گذراندم ومدرک Hse و دوره ۴۰ و۱۴ ساعته بهداشت وایمنی را گذرانده ام لطفا راهنمایی بفرمایید

  • با سلام و عرض ادب
   جهت راهنمایی دقیق در مورد صلاحیت ایمنی پیمانکاران از کارشناسان مجموعه نیک پارس بصورت رایگان مشاوره بگیرید

 12. سلام خسته نباشید من مدرک کارشناسی اچ اس ای دارم چطور میشه وارد یک کار مربوط به رشته خودم بشم یا مسئول ایمنی کارگاه های کارخانجات یا موسسات بشم در ضمن من شاغل در آتش نشانی هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

مشاوره رایگان