رتبه سه مشاور نیرو ، رتبه‌بندی اولویت‌ها در رتبه مشاور نیرو

مدارک و نکات لازم در تغییر آدرس شرکت

رتبه ۳ مشاور نیرو

 

همانطور که می‌دانید برای اخذ رتبه مشاور انرژی، هفت تخصص تعریف شده است که هر شرکت یا شخص حقیقی می‌تواند بعد از ثبت شرکت در این تخصص‌ها درخواست دهد. این تخصص‌ها موارد زیر را در برمی‌گیرد:

 • تولید نیرو
 • انتقال نیرو
 • توزیع نیرو
 • دیسپاچینگ و مخابرات نیرو
 • انرژي هسته‌اي
 • بهینه سازی انرژی
 • انرژي تجدیدپذیر

سه تخصص تولید نیرو، انتقال نیرو و توزیع نیرو محبوب‌ترین تخصص‌ها در بین تخصص‌های مربوط به گروه انرژی هستند. گروه انرژی را می‌توان به دو زیرمجموعه‌ی نیرو و انرژی تقسیم کرد. اخذ رتبه در تخصص‌های مربوط به نیرو را به طور اختصار «مشاور نیرو» در نظر می‌گیرند. بنابراین ما هم از عبارت «اخذ رتبه مشاور نیرو» در این مطلب استفاده می‌کنیم.

 

رتبه‌بندی اولویت‌ها در اخذ رتبه مشاور نیرو

 

برای تخصص‌های مربوط به گروه نیرو، ۵ اولویت منظور شده است. ناگفته پیداست که اولویت ۱، دارای بالاترین اولویت و اولویت ۵، دارای پایین‌ترین اولویت در اخذ رتبه مشاور نیرو هستند.

 

تذکر مهم برای رتبه مشاور نیرو

 

توجه داشته باشید که وجود یک نفر با مدرک تحصیلی مهندسی برق با گرایش قدرت یا الکترونیک در هر سه تخصص تولید نیرو، انتقال نیرو و توزیع نیرو الزامی و ضروری است. این مورد برای اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو، لازم و حیاتی است.

 

تخصص تولید نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

پیش از اقدام برای اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو در تخصص تولید نیرو، آشنایی با رشته‌های تحصیلی دارای اولویت، کمک شایانی به حصول نتیجه‌‌ی مطلوب در اخذ رتبه مشاور می‌‌نماید. در اینجا اولویت رشته‌‌ها را در تخصص تولید نیرو مرور می‌‌کنیم.

 

اولویت ۱ برای تخصص تولید نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

در زمان اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو، رشته‌های تحصیلی زیر اولویت ۱ را کسب می‌کنند:

 • برق (قدرت) – الکتروتکنیک
 • مکانیک سیالات – جامدات

 

اولویت ۲ برای تخصص تولید نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

کسب اولویت ۲ برای اخذ رتبه مشاور نیرو در تخصص تولید نیرو، از طریق رشته‌های تحصیلی زیر، ممکن می‌شود:

 • تاسیسات
 • راه و ساختمان – عمران
 • مهندسی برق گرایش کنترل – ابزار دقیق
 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله

 

اولویت ۳  برای تخصص تولید نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

اگر به اولویت ۳ برای کسب امتیاز در جهت اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو نیاز دارید باید از مدرک تحصیلی مربوط به رشته‌‌های زیر کمک بگیرید:

 • مهندسی انرژي
 • مهندسی برق گرایش الکترونیک
 • مهندسی برق گرایش مخابرات
 • مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار
 • اقتصاد مهندسی – اقتصاد انرژي

 

اولویت ۴  برای تخصص تولید نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

رشته‌‌های تحصیلی زیر اولویت ۴ را در تخصص تولید نیرو به دست می‌‌آورند. این رشته‌‌ها امتیاز کمی را در هنگام تأیید صلاحیت یک شرکت برای اخذ رتبه مشاور نیرو کسب می‌‌کنند.

 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
 • مهندسی شیمی

 

اولویت ۵  برای تخصص تولید نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

پایین‌‌ترین اولویت در فرایند اخذ رتبه مشاور نیرو با تخصص تولید نیرو به رشته‌‌های تحصیلی زیر تعلق می‌‌گیرد:

 • محیط زیست
 • مهندسی صنایع
 • ایمنی و بازرسی فنی
 • HSE
 • پدافند غیرعامل

تخصص انتقال نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

برای تخصص انتقال نیرو نیز، ۵ اولویت در نظر گرفته شده که برای اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو به داشتن مدرک تحصیلی در این اولویت‌‌ها نیاز دارید.

 

اخذ رتبه 3 مشاور راه و ترابری (1)

اولویت ۱ برای تخصص انتقال نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

گرایش‌‌های زیر از رشته‌‌ی مهندسی برق می‌‌توانند اولویت ۱ را برای اخذ رتبه مشاور نیرو کسب کنند:

 • مهندسی برق گرایش قدرت – الکتروتکنیک

 

اولویت ۲ برای تخصص انتقال نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

رشته‌‌های دارای اولویت ۲ برای اخذ رتبه مشاور نیرو در تخصص انتقال نیرو به این شرح هستند:

 • راه و ساختمان – عمران
 • مهندسی برق گرایش کنترل – ابزار دقیق
 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله

 

اولویت ۳ برای تخصص انتقال نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

اگر به دنبال اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو در تخصص انتقال نیرو هستید احتمالا به یکی از رشته‌‌های زیر با اولویت ۳، برای اخذ رتبه مشاور نیاز پیدا خواهید کرد:

 • مکانیک سیالات – جامدات
 • مهندسی انرژي
 • مهندسی برق گرایش الکترونیک
 • مهندسی برق گرایش مخابرات
 • مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار

 

اولویت ۴ برای تخصص انتقال نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

دو رشته‌‌ی زیر اولویت ۴ را در هنگام اخذ رتبه مشاور نیرو در تخصص انتقال نیرو دریافت می‌‌کنند:

 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
 • مهندسی صنایع

 

 

اولویت ۵ برای تخصص انتقال نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

رشته‌‌های تحصیلی زیر اهمیت کمی در امتیازآوری یک شرکت برای اخذ رتبه مشاور نیرو در تخصص انتقال نیرو دارند:

 • اقتصاد مهندسی – اقتصاد انرژي
 • محیط زیست
 • پدافند غیرعامل

تخصص توزیع نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

یکی دیگر از تخصص‌‌های مربوط به مشاور نیرو توزیع نیرو است. اولویت‌‌های مربوط به این تخصص را در ادامه ذکر می‌‌کنیم که برای اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو حائز اهمیت هستند.

 

اخذ رتبه مشاور آب

اولویت ۱ برای تخصص توزیع نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

می‌‌توانید با داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌‌های زیر اولویت ۱ را در فرایند اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو به دست آورید.

 • مهندسی برق گرایش قدرت – الکتروتکنیک

 

اولویت ۲ برای تخصص توزیع نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

رشته‌‌های دارای اولویت ۲ برای اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو شامل موارد زیر می‌‌شوند:

 • راه و ساختمان – عمران
 • مهندسی برق گرایش الکترونیک
 • مهندسی برق گرایش کنترل – ابزار دقیق
 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله

 

اولویت ۳ برای تخصص توزیع نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

رشته‌‌های دارای اولویت ۳ در تخصص توزیع نیرو به شرح زیر هستند:

 • مکانیک سیالات – جامدات
 • تاسیسات
 • مهندسی انرژي
 • مهندسی برق گرایش مخابرات
 • مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار

 

اولویت ۴ برای تخصص توزیع نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

هنگام اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو در تخصص توزیع نیرو رشته‌‌های زیر اهمیت کمتری نسبت‌‌های به اولویت‌‌های بالاتر دارند:

 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار
 • مهندسی صنایع

 

اولویت ۵ برای تخصص توزیع نیرو در حوزه‌ی مشاور نیرو

 

پایین‌‌ترین اولویت در تخصص توزیع نیرو به رشته‌‌های زیر اختصاص دارد که در اخذ رتبه ۳ مشاور نیرو نیز پایین‌‌ترین امتیاز را کسب می‌‌کنند:

 • محیط زیست
 • اقتصاد مهندسی – اقتصاد انرژي
 • طراحی شهري
 • پدافند غیرعامل

 

 

ثبت شرکت
ثبت شرکت
لطفا امتیاز بدید

مطلب پیشنهادی

آیین ­نامه مشاوران

آیین ­نامه مشاوران ، حداقل شرایط لازم جهت تشخیص صلاحیت پیمانکاری/مشاور

  آیین ­نامه مشاوران   آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مربوط به مواردی اعم از موارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

مشاوره رایگان