ثبت نمایندگی و شعبه خارجی

 

راهنمای تاسیس شعبه و نمایندگی خارجی
راهنمای تاسیس شعبه و نمایندگی خارجی

 

نماینده شرکت خارجی می تواند در قالب افراد حقیقی یا حقوقی باشد. نمایندگی شرکت خارجی موظف است تا بخشی از وظایف شرکت مادر را بر عهده بگیرد. لازم به ذکر است که نمایندگی شرکت خارجی خود مسئول تمامی عملکردهایش می باشد. بدین ترتیب شرکت اصلی هیچ مسئولیتی در قبال پاسخگویی به نحوه اجرای امور نمایندگی بر عهده ندارد.

 

راهنمای تاسیس شعبه و نمایندگی خارجی

 

در این مقاله تصمیم داریم تا با نحوه ثبت شعبه شرکت های خارجی آشنا شویم. به منظور کسب اطلاعات مفید در این زمینه در این مقاله با ما همراه شوید.

به طور کلی چنانچه شرکت های خارجی با یک شعبه در کشور مشغول به فعالیت باشند، ملزم هستند تا اقدامات لازم به منظور ثبت شرکت مزبور را انجام دهند. اما نکته ای که شرکت های خارجی باید پیش از تاسیس و اخذ نمایندگی در ایران به آن توجه داشته باشند، مجاز بودن کسب نمایندگی است. بر طبق قانون تنها شرکت هایی می توانند در کشور ایران نمایندگی بگیرند و شرکتشان را به ثبت برسانند که اجازه ثبت شرکت های ایرانی در کشور آنها وجود داشته باشد. به زبان ساده تر در صورتی که کشور شرکت خارجی مورد نظر اجازه اخذ نمایندگی به شرکت های ایرانی را بدهد، در مقابل ایران هم به شرکت خارجی اجازه ثبت خواهد داد.

مطالب را بطور کامل و دقیق بخوانید.

چگونگی تنظیم و ارسال تقاضانامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را از طریق آدرس اینترنتی زیر ارسال کنید :

http://irsherkat.ssaa.ir

 

ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی

 

با توجه به قانون، کلیات در نظر گرفته شده برای ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی با قوانین مربوط به ثبت شرکت های داخلی تفاوت های فاحشی وجود ندارد. اگر چه برای پیگیری روند قانونی ثبت این دو نوع شرکت تفاوت های اندکی به چشم می خورد، اما از کلیات یکسانی برخوردار هستند.

در صورتی که موسسات غیر تجاری خارجی تصمیم داشته باشند خدمات مختلف خود را در ایران عرضه کنند، باید از قوانین ایران تبعیت نمایند تا بتوانند نسبت به ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی موفق عمل کنند.

اگر تمایل دارید در ادامه با روند ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در ایران آشنا شوید، با ما همراه شوید. ما در ادامه شرایط ویژه، مدارک لازم و روند کاری را شرح خواهیم داد.

 

مراحل ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 

 1. GOCR : پیشوند کلمه های عبارت اداره  کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
 2. OCR   : پیشوند نام کلمه های عبارت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی .
 3. قانون : منظور قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶ می باشد .
 4. آئین نامه اجرایی : آئین نامه مصوب در ۱۳/۲/۱۳۷۸  مربوط به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
 5. CRCS: پیشوند نام کلمه های عبارت ” سامانه جامع ثبت شرکت ها ” به زبان انگلیسی. این سامانه از دو قسمت اینترنتی و درون سازمانی تشکیل شده است. بخش اول برای پذیرش ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و همچنین شعب و نمایندگی شرکت های خارجی و بخش دوم  در تمامی ادارات ثبت در اختیار کارشناسان برای بررسی درخواست متقاضیان و صدور آگهی ثبت می باشد .
 6. مجلس : منظور قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی  می باشد.
 7. شماره فراگیر اشخاص خارجی : شماره ای که اشخاص خارجی ملزم به درخواست ، پیگیری و گرفتن آن از آدرس اینترنتی  www.e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/13  برای ثبت در یکی از فرم های الکترونیکی سامانه جامع ثبت شرکت ها هستند .
 8. شخص : به یک فرد حقیقی یا حقوقی ( شرکت ، موسسه و غیره ) گفته می شود.
 • یک نکته در مورد عبارت GOCR : تا قبل از سال ۱۳۸۶ ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری (GOCR) با نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی شناخته می شد ، به همین دلیل در قوانین و مقررات و آئین نامه نام اخیر را مشاهده می کنیم .

 

برای ثبت شعبه شرکت خارجی باید چه مراحلی را طی کرد؟

 

متقاضیانی که تمایل دارند ثبت اصلی شرکت را با ثبت شعبه همراه سازند، باید در نخستین گام به منظور انتخاب مکان استقرار شعبه، مدیر شعبه و یا شخصی که دارای حق امضا باشد، اقدام کنند. در صورت طی شدن مراحل قانونی و وجود نداشتن موانع شرکت اصلی به ثبت خواهد رسید. در ادامه می توان شعبه مزبور را برپا کرد. بدین منظور باید تقاضانامه مکتوب ثبت شعبه شرکت خارجی با اختیارنامه مدیر شعبه همراه شود و در نهایت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. در انتها آگهی با مضمون تاسیس شعبه در یکی از روزنامه های محلی به چاپ خواهد رسید.

کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند

 

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

 

کدام زمینه ها برای  فعالیت  شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران قابل انجام هستند

 

برای رویت زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید .

 

قوانین و مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

 

 

مراحل ثبت نمایندگی شرکت خارجی
مراحل ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

 

ماده واحده – شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، الزام به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آيين نامه اجرايی قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگی شركتهای خارجی

  

 • شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود،  شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه  و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:
 1. ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .
 2. انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
 3. بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .
 4. همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.
 5. افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.
 6. ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.
 7. انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي  كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ،  بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .

 

برای ثبت شعبه شرکت های خارجی چه شرایطی لازم است؟

 

به طور کلی تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل دارند در این زمینه اقدام به عمل آورند باید از آیین نامه اجرایی مرتبط با موضوع تبعیت نمایند. برای اینکه بتوان شعبه شرکت های خارجی را در داخل کشور به ثبت رساند باید به موارد و نکاتی توجه داشت که در ادامه آنها را بیان می کنیم.

 • متقاضیان حقیقی یا حقوقی که از شرایط لازم برخوردار هستند باید به موضوع افزایش صادرات غیر نفتی توجه ویژه ای داشته باشند.
 • واجدان شرایط باید در معاملاتی که ایرانیان و شرکت های خارجی به عنوان دو طرف قرارداد شناخته می شوند، عملیات اجرایی را بر عهده بگیرند.
 • متقاضیان باید بستری هموار و مناسب را به منظور سرمایه گذاری های شرکت های خارجی در داخل کشور فراهم کنند.
 • شعبه شرکت خارجی باید موظف شود پس از عرضه و فروش خدمت یا کالا، به مشتریانش خدمات پس از فروش ارائه دهد.
 • شعبه شرکت های خارجی باید با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در تعامل باشند و زمینه سازی مناسب به منظور اجرای امور جدید در کشور سوم را فراهم کنند.
 • برای ثبت شعبه شرکت خارجی باید در حوزه فنی و مهندسی فعالیت پررنگی داشت و به پیشبرد و انتقال علم و دانش کمک کرد.
 • برخی از فعالیت های شرکت های خارجی باید پس از اخذ مجوز از دستگاه های دولتی صورت پذیرد. حمل و نقل، بیمه، بازاریابی کالا، بازرسی کالا و… از جمله این فعالیت ها به شمار می روند.

هر شعبه شرکت خارجی که قصد فعالیت در کشور را داشته باشد، به عنوان یک واحد وابسته و تابع شرکت اصلی شناخته می شود. لذا شرکت اصلی به عنوان مسئول تام شعبه شرکت خارجی در نظر گرفته می شود.

 

ثبت نمایندگی شرکت خارجی با توجه به قانون

 

اگر بخواهیم نسبت به ثبت نمایندگی شرکت خارجی اقدام کنیم، باید پیش از هرچیزی با نگاه قانون آشنا شویم. زیرا ثبت نمایندگی بدون توجه به سیاست های کاری و قوانین یک مملکت قطعا غیر ممکن خواهد بود.

در ماده سوم قانون ثبت شرکت ها تنها به شرکت هایی اجازه فعالیت اقتصادی، تجاری و صنعتی در قالب نمایندگی داده شده است که شرکت مادر در مملکت خود به عنوان یک مجموعه معتبر و قانونی شناخته شود. بدین ترتیب تنها شرکت هایی که نامشان در اداره ثبت اسناد وجود داشته باشد، می توانند اقدامات مربوط به ثبت نمایندگی یا ثبت شعبه را پیگیری نمایند. پر واضح است که شرکت هایی که تمایل به اخذ نمایندگی در کشور ایران را دارند باید ضمن اینکه فعالیتی وابسته به قوانین داشته باشند، نسبت به تقدیم سند قانونی بودن حوزه کاری خود به اداره ثبت شرکت ها اقدام به عمل آورند.

از سند مزبور در قالب گواهی اداره ثبت محل به منظور ثبت شرکت در کشور مقصد استفاده می شود. در مورد کشورهایی که نمی توان برخی از شرکت ها را در آن به ثبت رساند، از گواهی دفتر ثبت تجارتی و یا مقامات صالح  کشور اصلی استفاده می شود.

 

مجازات در نظر گرفته شده برای شرکت های ثبت نشده

 

با توجه به ماده ۵ مربوط به قانون مزبور چنانچه شرکت هایی بدون اقدام برای ثبت شرکت فعالیت های مالی، صنعتی و عمرانی را آغاز کنند و در زمان تعیین شده قانونی نسبت به ثبت نمایندگی یا شعبه اقدام نکنند، متخلف خواهند بود. این دسته از شرکت ها در مراحل اولیه محکمه از سوی قانون ملزم به پرداخت هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی خواهند شد. ضمن اینکه این شرکت ها موظف هستند برای هر روز تاخیری که نسبت به ثبت شرکت داشته اند، ۵ الی ۵۰ هزار تومان پرداخت نمایند.

چنانچه با گذری سه ماهه از صدور حکم قطعی این تخلف کماکان از سوی نمایندگی شرکت ادامه داشته باشند، قانون از ادامه فعالیت شرکت مزبور جلوگیری خواهد کرد.

 

ثبت شرکت خارجی در ایران
ثبت شرکت خارجی در ایران

 

ثبت شرکت خارجی در ایران

 

 1. شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ،  انجام مي دهد.  فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.
 2. شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.
 3. اساسنامه  شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
 4. آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.
 5. گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع  و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.
 6. نماينده شركت خارجي ،  شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف  شركت طرف نمايندگي  را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد،  مسئوليت خواهد داشت.
 7. اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه  درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:

 

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

 

 1. تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (۴)  اين آيين نامه .
 2. مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ،  اساسنامه شركت و آگهي  تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.
 3. ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.
 4. اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ،  آگهي تاسيس و آخرين  تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
 5. گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و  ضرورت اخذ نمايندگي.
 6. آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي
 7. معرفي وزارتخانه ذيربط.
 8. اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ،  نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
 9. شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود،  ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه  آن اقدام نمايند.
 10. شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

 

برای ثبت شعبه شرکت های خارجی چه مدارکی لازم است؟

 

 • برای ثبت شعبه شرکت های خارجی باید در نخستین گام به سامانه جامع ثبت شرکت ها مراجعه شود. در این سامانه باید کدفراگیر ملی و سایر اطلاعات مورد نیاز وارد شود. مدیرانی که برای شعبه شرکت خارجی انتخاب می شوند باید به سایت سازمان مالیاتی مراجعه کنند و درخواست خود به منظور کسب کد فراگیر ملی را قطعی نمایند.
 • درخواست مکتوب شرکت اصلی، اساسنامه، آگهی تاسیس و اختیارنامه نمایندگان از دیگر مدارک لازمی هستند که به انها نیاز خواهد بود. لازم به ذکر است که این مدارک باید در ابتدا به تائید سفارت ایران در کشور متبوع برسند. درصورت تائید برای ادامه کار از مدارک استفاده خواهد شد. ضمن اینکه باید از تمامی مدارک فوق یک ترجمه معتبر تهیه شود. قوه قضائیه موظف است به منظور تائید اسناد ترجمه ای، مدارک مزبور را به منظور بررسی به اداره اسناد و امور ترجمه ای خود واگذار نماید.
 • زمینه فعالیتی شرکت، هدف از گرفتن شعبه در ایران، اعلام اختیارات شعبه، محل شعبه، برآورد نیروهای انسانی موردنیاز، بیان چگونگی تامین منابع ریالی و ارزی از موارد مهمی هستند که برای ثبت شعبه شرکت های خارجی به آنها نیاز خواهد بود. این موارد در قالب گزارش توجیهی از سوی مدیر شعبه ارائه می شود.
 • شعبه شرکت های خارجی باید متعهد شوند که در صورت تشخیص مراجع ذی صلاح در خصوص ابطال جواز فعالیت، انحلال شعبه مزبور را اعلام نمایند.
 • در صورتی که شخصی حقیقی خارجی به عنوان مدیر شعبه معرفی شود باید تصویر مصدق گذرنامه وی به همراه ترجمه گذرنامه ارائه شود.

 

اعلام تغییرات نمایندگی شرکت ها

 

ماده ۷ مربوط به قوانین ثبت شرکت ها به تغییرات حاصله در شرکت ها اشاره دارد. بر طبق این ماده نمایندگی های شرکت ملزم می شوند در صورت بروز تغییرات در نمایندگی های شرکت یا مدیران شعب، موارد تغییر یافته را به صورت مکتوب در اختیار اداره ثبت شرکت ها قرار دهند. اگر نمایندگی شرکت ها نسبت به اعلام این تغییرات کوتاهی کنند، باید بدانند که هر فعالیت خلاف قانونی که از سوی مدیران اسبق سر بزند، به پای شرکت نوشته خواهد شد. تنها با آگاه کردن اداره ثبتی شرکت ها می توان از بروز این دست از مشکلات جلوگیری کرد.

 

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی
اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی
برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی چه مدارکی لازم است؟

 

در ایران ثبت تمامی شرکت های خارجی دارای مالکیت صنعتی خواهد بود. افرادی که تمایل دارند تا ثبت نمایندگی شرکت خارجی انجام دهند، باید مدارک ذیل را به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

 • متقاضیان باید در نخستین گام نسبت به تهیه اظهارنامه به زبان فارسی در ۳ نسخه اقدام به عمل آورند. در مدارکی که به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود، باید نام کامل شرکت، تابعیت شرکت و میزان سرمایه مجموعه در زمان درخواست ذکر شود. ضمن اینکه باید نوع شرکت نیز مشخص شود. مثلا تعیین شود که شرکت از نوع سهامی است یا مختلط یا ضمانتی و یا سایر انواع دیگر.
 • ذکر آدرس دقیق شرکت اصلی از دیگر موارد مورد نیاز و مهم به منظور ثبت نمایندگی شرکت خارجی در کشور به شمار می رود.

 

نکات مهم در ثبت نمایندگی خارجی

 

 • در صورتی که با توجه به قوانین جاری شرکت اصلی و یا عرف تجارتی شرکت مزبور مشکلی در ارائه بیلان کاری شرکت وجود نداشته باشد، آخرین بیلان مجموعه تجاری مورد نظر به اداره ثبت شرکت ها ارائه خواهد شد. لذا در صورتی که محدودیتی در ارائه بیلان کاری وجود نداشته باشد، نمایندگی باید متعهد شود تا همه ساله آخرین بیلان کاری مربوط به هر سال را به مرجع صالح تقدیم نماید.
 • متقاضی باید نسبت به ذکر تاریخ و مکان دقیق ثبت شرکت اصلی اقدام به عمل آورد.
 • بیان حوزه فعالیتی شرکت از دیگر موارد الزامی به منظور ثبت نمایندگی شرکت خارجی است. بدین ترتیب متقاضی باید مشخص نماید که قرار است در ایران به چه امور صنعتی، مالی و یا تجاری مشغول باشد.
 • از دیگر مدارک لازمی که باید به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود، می توان به لیستی کامل از سایر نمایندگی های شرکت مزبور در سرتاسر جهان اشاره کرد.
 • متقاضی ملزم خواهد بود تا نماینده عمده شرکت و یا نمایندگان مستقل شرکت را معرفی نماید.

باید چند نفر به عنوان افراد صلاحیتدار به منظور دریافت ابلاغات مرتبط با شرکت انتخاب شوند و نام کامل و آدرس دقیق و صحیح آنها به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

 

مدارک و مستندات لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی و فرمهای مربوطه

 

 1. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط  ارسال دارند.  حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه  اجرايي تبصره ۴  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان  حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – اعلام نشده است،  توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي  مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند،  انجام مي گيرد.
 2. اداره امور شعبه يا نمايندگي  ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.
 3. به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها  شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ،  در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند،  اطلاعات و مدارك موضوع مواد ۳ و۵ اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.
 4. در صورت وجود مغایرت در شماره فراگیر اشخاص خارجی با فیلد مربوطه در سامانه جامع ثبت شرکت ها ، به سازمان مالیاتی جهت رفع ایراد مراجعه شود .
 5. از آنجاییکه شعب و نمایندگی شرکت های خارجی تابع شرکت اصلی می باشند لذا بایستی در صفحه تعیین نام سامانه پذیرش ثبت تاسیس نام شرکت اصلی را با رسم الخط فارسی درج نمایند.

 

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی

 

در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

 • درخواست کتبی شرکت مادر
 • اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین ثبت تغییرات شرکت و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

 1. اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
 2. تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران
 3. تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
 4. برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 5. نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه
 • ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)
 • تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده   باشد.
 • چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.
 • آخرین گزارش مالی تائید شده

 

ثبت نمایندگی شرکت خارجی در وزارت بازرگانی

 

اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 

  ۱-در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

۲- درخواست کتبی شرکت مادر

 • اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

 

چگونگی ثبت شرکت نمایندگی خارجی

 

گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

 • اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
 • تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران
 • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده
 • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی
 • ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)
 • تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.
 • گزارش فعالیت نمایندگی
 • آخرین گزارش مالی تائید شده

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی  به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

 • تذکر : حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب ۱۳۷۲) اعلام نشده است، باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام گیرد.

 

چگونگی ثبت شرکت نمایندگی خارجی
چگونگی ثبت شرکت نمایندگی خارجی

 

نمونه درخواست اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی

 

اینجانب امضا کننده زیر که بموجب (اختیارنامه پیوست/وکالتنامه پیوست وکیل) نماینده عمده شرکت ………………….. در ایران می باشم تقاضای ثبت شرکت نامبرده را نموده و برای این منظور اظهارت زیر را می نمایم:

 • نام کامل شرکت ………………
 • نوع شرکت و اسامی شرکا در شرکت تضامنی و مختلط ………………
 • مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ………………
 • تابعیت شرکت ………………
 • مقدار سرمایه با قید ارز رایج کشور شرکت مادر و تقویم شده آن به ریال در این تاریخ ………………
 • محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصلی خود ………………
 • تاریخ ثبت آن ………………
 • نزد کدام مقام صلاحیت دار ثبت بعمل آمده ………………
 • شرکت در ایران به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی مبادرت می نماید ………………

       ۱۰-محل شعب / نمایندگی شرکت خارجی  در ایران ………………

      ۱۱-نام و نشانی مدیر / نماینده شرکت در ایران ………………

      ۱۲-نام و نشانی شخص یا اشخاصیکه در ایران صلاحیت دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت را دارند……..

     ۱۳- شماره و تاریخ اختیار نامه و یا قرارداد نمایندگی که دارندگان  حق امضا از طرف شرکت را مشخص کرده باشد………………

     ۱۴-یک نسخه از اساسنامه شرکت و یک نسخه از اختیارنامه (نماینده / نمایندگی) عمده آن در ایران و یک نسخه از آخرین بیلان[۱]شرکت که تماما بموجب ماده ( ۷) آئین نامه اجرای قانون ثبت شرکتها تنظیم شده است پیوست این تقاضانامه است.

     تاریخ ……………… (تاریخ به هجری شمسی قید شود)

                                                                           نام و نام خانوادگی مدیر یا نماینده شرکت خارجی

                                                                                                 امضاء

نمونه تعهدنامه اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی

 

بسمه تعالی

تعهد نامه

اینجانب ……………… نماینده تام الاختیار شعبه نمایندگی شرکت خارجی ……………… بر اساس تبصره و ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون، قانون اجازه ثبت شبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، تعهد می نمایم در صورتیکه مجوزفعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در مهلتی که توسط ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام می گردد نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی شرکت و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایم و در صورتیکه در ظرف مدت اعلامی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی اقدام ننمایم اداره متبوعه مجاز است که راسا نسبت به انحلال شعبه نمایندگی برابر قوانین و مقررات اقدام لازم را مبذول نماید.

 

                                                                               نام و امضاء مدیرشعبه / نماینده تام الاختیار

 

چگونه به منظور ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در ایران اقدام کنیم؟

 

در بسیاری از مواقع متقاضیان ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در ایران در همان زمان تاسیس شرکت اصلی اقدامات لازم را در پیش می گیرند. بدین ترتیب می توان با کنار هم قرار دادن نام شعب و شرکت اصلی در تقاضانامه مراحل مختلف ثبت را یک جا طی نمود. اما در برخی از مواقع روال کار چنین نخواهد بود. در صورتی که شرکت اصلی پس از طی شدن مدتی به فکر ثبت شعبه بیفتد، شرایط پیگیری کار کمی متفاوت خواهد شد.

چنانچه شرکت درخواست ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی داشته باشد باید تقاضانامه ای را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد. در ادامه کار روال معمول تاسیس شعب در پیش گرفته خواهد شد. چنانچه شعبه مورد نظر به ثبت برسد، باید این اتفاق در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه های محلی شعبه شرکت آگهی شود.

 

پس از ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در ایران چه مسئولیت هایی تعریف می شود؟

 

بر طبق قانون کشور، فعالیت  شعبه موسسه غیرتجاری خارجی در ایران وابسته به شرکت اصلی خواهد بود. بدین ترتیب شرکت اصلی به عنوان مسئول اصلی و قانونی سایر شعب شناخته می شود و در صورتی که هر گونه مشکلی در هر زمینه ای بروز پیدا کند، شرکت مادر ملزم به پاسخگویی خواهد بود.

 

برای ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی به چه میزان سرمایه ای نیاز است؟

 

متقاضیانی که تمایل داشته باشند به منظور ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی اقدام نمایند، باید مبلغی را به عنوان سرمایه ثبت شعبه در نظر بگیرند. قانون هزینه لازم به منظور ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در کشور را ۱۳۵۰۰۰۰۰ تومان اعلام کرده است.

 

نمونه درخواست اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی
نمونه درخواست اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی

 

برای ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در داخل کشور چه مدارکی لازم است؟

 

افرادی که تمایل دارند ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی در ایران داشته باشند، باید مدارکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند. در ادامه مدارک مورد نیاز را ذکر خواهیم کرد.

 • چنانچه متقاضی شخصی حقیقی باشد، باید اطلاعات شخصی اعم از کارت ملی و کارت شناسایی را ارائه دهند.
 • در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی به وجود آمده باشد، باید این تغییرات به صورت سند دربیاید و در ادامه تغییرات حاصله به عنوان آخرین تغییرات شرکت به مراجع ذی صلاح ارائه شود.
 • متقاضی باید گواهی ثبت شرکت خارجی را با اساسنامه شرکت همراه سازد و آن را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد.
 • ارائه آخرین گزارش مالی که تائید شده باشد، از دیگر الزامات ثبت شعبه موسسه غیر تجاری خارجی به حساب می آید.
 • در صورتی که متقاضی شخصی حقوقی باشد، باید کپی از مدارک ثبتی تهیه شود. روزنامه رسمی، اساسنامه و آخرین تغییرات صورت پذیرفته در شرکت از جمله این مدارک ثبتی به شمار می روند.

 

شعبه شرکت خارجی چه تفاوتی با نمایندگی شرکت خارجی دارد؟

 

شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که شعب شرکت های غیرتجاری خارجی چه تفاوتی با نمایندگی های شرکت های خارجی دارند. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که شعب شرکت های غیرتجاری خارجی به عنوان یک واحد وابسته به شرکت اصلی شناخته می شوند که تمامی اقدامات و عملکردهای انها به شرکت مادر وابسته است. در واقع شعب شرکت های غیرتجاری خارجی استقلالی از خود ندارد و فعالیت های آنها بسته به نوع فعالیت شرکت اصلی محدود می شود. اما مسئولیت های قانونی، حقوقی  و عملکردی شعبه مزبور به خودش وابسته است. البته در برخی از مواقع لازم است که شعبه اصلی در خصوص نحوه عملکرد شعبه پاسخگو باشد. اما همان طور که گفته شد این روال مختص به تمام زمان ها نیست و شرایط خاصی را در بر می گیرد.

در صورتی که وظایف و مسئولیت های نمایندگی شعب کمی متفاوت است. به طور کلی نمایندگی ها در فاصله مکانی طولانی تری نسبت به شعبه مادر قرار دارند. ضمن اینکه نمایندگی ها می توانند علاوه بر پایبندی به محدوده وظایف تعریف شده برای نمایندگی، فعالیت های دیگری را نیز در پی بگیرند. نمایندگی ها باید به صورت مستقل در مورد عملکرد، قانون و حوزه حقوقی کار پاسخگو باشند و بدین ترتیب شرکت مادر هیچ مسئولیتی نسبت به نمایندگی نخواهد داشت.

 

جهت راهنمایی و مشاوره رایگان ثبت شعبه شرکت خارجی متوانید از کارشناسان اخذ رتبه و ثبت شرکت نیک پارس بهره منده شوید.

 

5/5 - (10 امتیاز)
مشاوره رایگان