بایگانی برچسب: قیمت مهندس امتیاز آور در شرکت های پیمانکار و مشاور

تامین مهندس و مهندس رتبه دار یا امتیاز آور

تأمین مهندس در شرکت های پیمانکار و مشاور

    تامین مهندس   تامین مهندس یکی از مواردی است که شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای بدان نیاز دارند تا بتوانند در رتبه بندی ها شرکت کنند. دلیل اهمیت این موضوع به قرار دادهای پر سودی بر می گردد که برای گرفتن این مناقصات میزان رتبه بندی شرکت …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان