بایگانی برچسب: ثبت نمایندگی شرکت خارجی

مراحل و مدارک ثبت نمایندگی شرکت خارجی

رتبه مشاور

    شرایط ثبت نمایندگی شرکت خارجی   یکی از فعالیت های بسیار مهیج برای اشخاص و سازمان هایی که در زمینه های تجاری فعالیت می کنند، گرفتن نمایندگی از سوی برند و شرکتی معتبر از سوی خارج از کشور است. برای این کار بایستی مدارک و مراحل ثبت نمایندگی …

توضیحات بیشتر »

روند کلی انجام و فرآیند ثبت نمایندگی شرکت خارجی

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

    فرآیند ثبت نمایندگی شرکت خارجی   منظور از ثبت نمایندگی شرکت خارجی این است که شرکت مورد نظر فردی را به عنوان نماینده حقوقی و حقیقی خود برای انجام قراردادها، مسئولیت ها و دیگر وظایف در نظر گرفته که دارای شخصیتی مستقل و حدودی از اختیارات است. شرکت …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان