بایگانی برچسب: ثبت نمایندگان شرکت خارجی

روند کلی انجام و فرآیند ثبت نمایندگی شرکت خارجی

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

    فرآیند ثبت نمایندگی شرکت خارجی   منظور از ثبت نمایندگی شرکت خارجی این است که شرکت مورد نظر فردی را به عنوان نماینده حقوقی و حقیقی خود برای انجام قراردادها، مسئولیت ها و دیگر وظایف در نظر گرفته که دارای شخصیتی مستقل و حدودی از اختیارات است. شرکت …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان