بایگانی برچسب: ثبت شرکت علمی

ثبت شرکت علمی، آموزش و پژوهشی و مدارک ثبت شرکت علمی، آموزشی و پژوهشی

کارت پیمانکار شهرداری

    ثبت شرکت علمی، آموزش و پژوهشی   اشخاص و موسساتی که در زمینه مربوط به تحقیقات علمی، فعالیت های آموزشی و کارهای پژوهشی فعالیت می کنند باید کار خود را به صورت رسمی به مردم نشان دهند، از این رو ثبت شرکت علمی، آموزشی و پژوهشی در این …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان