کد اقتصادی حقیقی و حقوقی

 

کد اقتصادی حقوقی و حقیقی
اخذ کد اقتصادی حقوقی و حقیقی

 

 نحوه اخذ کد اقتصادی شخصی حقیقی

 

برای این­که اشخاص حقیقی بتوانند فعالیت­های اقتصادی خود را انجام دهند اقدام به اخذ کد اقتصادی می­کنند. در حقیقت می­توان گفت کد اقتصادی اشخاص حقیقی راهی معتبر برای بستن قراردادهای مهم تجاری و کاری، اخذ قرارداد با شرکت­های دولتی، دریافت کارت بازرگانی و … را فراهم می­کند. یکی از مهم­ترین وظایفی که هر شخص بر عهده دارد این است که اظهارنامه مالیاتی را در زمان تعیین شده تکمیل نموده و اقدام به ارسال آن نماید. اشخاص حقیقی در هر سال برای ارسال اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد فرصت دارند. لازم به ذکر است که برای این کار بایستی حتما کد اقتصادی ارائه شود.

 

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی عبارتند از:

 1. ارائه درخواست کتبی.
 2. کپی پروانه کسب.
 3. ۳ قطعه عکس ۳*۲٫
 4. کپی کارت ملی و همه صفحات شناسنامه.
 5. پرداخت هزینه­های صدور کد اقتصادی و ارائه فیش­ پرداخت هزینه­ها.
 6. فرم تکمیل شده اطلاعات شخصی حقیقی.
 7. ارائه کپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری مربوطه(در صورتی­که شرکت از قبل شناسه اقتصادی داشته باشد).

 

نحوه اخذ کد اقتصادی شرکتی حقوقی

 

پس از ثبت شرکت یا موسسه و تاسیس آن، بایستی ظرف دو ماه در دارایی اقدام به تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی نمود. تشکیل پرونده مالیاتی از این جهت حائز اهمیت است که پس از تاسیس شرکت چنانچه پرونده مالیاتی وجود نداشته باشد، شرکت قادر به اقدام برای دریافت کد اقتصادی نخواهد بود. از این رو شرکت نمی­تواند قراردادی منعقد کند و فعالیت خود را آغاز نماید. افزون بر این شرکت نمی­تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را تحویل دارایی دهد.

 

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی اشخاص حقوقی عبارتند از:

 1. ارائه درخواست تقاضای شناسه اقتصادی به صورت کتبی.
 2. کپی کارت ملی و همه صفحات شناسنامه اعضای هیئت مدیره.
 3. روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت.
 4. فرم تکمیل شده اطلاعات شرکت.
 5. ارائه کد یا فیش کامپیوتری(در صورتی­که شرکت از قبل شناسه اقتصادی داشته باشد).

 

شماره اقتصادی

شماره اقتصادی یک شماره منحصر به فرد است. این شماره معرف شخصیت و هویت اقتصادی می­باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب مورد داده می­شود.

 

تشکیل پرونده مالیات
شرایط تشکیل پرونده مالیات

 

تشکیل پرونده ­های مالیاتی(دارایی)

 

همه شرکت­ها و اشخاص حقوقی موظفند بعد از تاسیس شرکت به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده و اقدام به تشکیل پرونده دارایی نمایند و مالیات دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نمایند. بر اساس مقررات، بعد از این­که شرکت تاسیس شد ظرف مدت ۲ ماه باید پرونده دارایی را تشکیل داده و مالیات سرمایه را پرداخت کنند.

اصل و کپی آخرین ثبت تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت، فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت، وکالتنامه یا معرفی­نامه کتبی از طرف شرکت_مشروط به حضور نداشتن مدیر عامل، اصل و کپی همه مدارک شرکت اعم از _اساس­نامه، شرکت­نامه، مهر شرکت، تقاضانامه، روزنامه رسمی و اظهارنامه_ تکمیل شده دفترچه مشخصات شناسایی شرکت، فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت، گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفترخانه رسمی و همچنین اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت که به نام شرکت است مدارکی هستند که برای تشکیل پرونده مالیاتی لازم می­باشند.

 

تشکیل پرونده مالیات مستغلات

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده مستغلات عبارتند از:

 1. کپی سند مالکیت یا بنچاق.
 2. کپی پایان کار.
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین.
 4. کپی اسناد اجاری اعم از رسمی یا عادی.
 5. کپی وکالتنامه وکیل(در صورت مراجعه وکیل).
 6. کپی صورت مجلس تفکیکی.
 7. کپی گواهی حصر وراثت(در صورت ورثه­ای بودن ملک).

 

تشکیل پرونده مالیات عملکرد

مالیات عملکرد به مالیات شرکت مربوط است که در پایان دوره مالیاتی و مالی با عرضه این موضوع بررسی می­شود و بر پایه سود و زیانی که برای شرکت به دست آمده است بر پایه آن، مالیات را محاسبه نموده و پرداخت می­نماید.

 

تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده

 

درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمد دولت­ها محسوب می­گردد. با دریافت مستمر مالیات، دولت­ها قادر خواهند بود خدمات ضروری برای جامعه را با استواری و با برنامه­­ریزی مناسب ارائه نمایند.

 

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی به قرار زیر است:

 1. کپی جواز کسب.
 2. کپی آخرین قبض تلفن.
 3. کپی گواهی یا وکالتنامه نماینده قانونی.
 4. کپی کارت شناسایی(شناسنامه و کارت ملی).
 5. کپی کارت بازرگانی شخص حقیقی.
 6. اظهارنامه ارزش افزوده.
 7. کپی برگ قطعی، برگ تشخیص حوزه مالیاتی مشاغل.
 8. نام نویسی اینترنتی.

 

اشخاص حقوقی برای تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده بایستی مدارک زیر را ارائه دهند:

 1. کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی.
 2. کپی آگهی پروانه یا مجوز فعالیت.
 3. کپی آگهی تاسیس روزنامه رسمی.
 4. آخرین قبض تلفن محل فعالیت.
 5. کپی کارت بازرگانی شخص حقوقی البته به شرط داشتن آن.
 6. کپی کارت ملی و مدارک مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره.
 7. کپی برگ تشخیص، قطعی و یا اظهارنامه عملکرد.
 8. کپی اساس­نامه.
 9. برگه ثبت نام کد اقتصادی جدید.
 10. اظهارنامه ارزش افزوده.
 11. ثبت نام اینترنتی ارزش افزوده.

 

گواهی ارزش افزوده

 

یکی از عناصر تشکیل­دهنده نظام مالیاتی گواهی ارزش افزوده می­باشد. همه واحدهای اقتصادی که به تولید و یا توزیع کالا می­پردازند موظف به اخذ این مجوز می­باشند. چنانچه این کسب و کارها این مجوز را دریافت ننمایند ولی مالیات دریافت کنند مرتکب کار غیر قانونی می­شوند. بعد از عملیات ثبت نام و تکمیل پرونده مالیاتی این گواهی(گواهینامه) به متقاضی ارائه می­گردد.

 

مدارکی که برای ثبت نام و دریافت گواهی ارزش افزوده لازم می­باشد به قرار زیر است:

 1. مدارکی که جهت ثبت نام اولیه الزامی است:
 • آگهی تاسیس شرکت.
 • کد اقتصادی.
 • وکالت­نامه.
 • آخرین تغییرات شرکت.
 • کپی مدارک اعضای شرکت(کپی شناسنامه و کارت ملی).
 • تلفن ثابت و همراه پیمانکار و مدیر عامل.
 • گواهی صلاحیت یا نام شرکت در سایت.
 • آدرس کامل سکونت پیمانکار.
 • کد پستی پیمانکاری، کد پستی دفتر و در صورت نبود آن کد پستی محل فعالیت یا منزل.
 1. مدارکی که برای مرحله آخر ارزش افزوده لازم است:
 • نام شعبه.
 • آخرین تغییرات.
 • نام بانک شرکت.
 • شماره حساب.
 • مدارک آخرین اعضا.
 • تلفن رئیس هیئت مدیره.

 

گواهی معاملات فصلی

 

به کلیه خرید و فروش­هایی که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی در مدت زمان معین انجام می­گیرد، معاملات فصلی می­گویند. این مدت زمان سه ماهه بوده و آغاز هر فصل خورشیدی آغاز این دوره سه ماهه می­باشد. در این دوره مذکور مؤدی فهرست همه مبادلات خود را با اطلاعات طرف معامله و سایر اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی ارسال می­کند. جهت انجام امورات حقوقی تمامی موارد بالا میتوانید از وکلای حقوقی موسسه اخذ رتبه و ثبت شرکت نیک پارس مشاوره تخصصی بصورت رایگان بگیرید.

 

 

2.5/5 - (22 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان