رتبه مشاور تولید نیرو ، حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران تولید نیرو و انتقال نیرو

رتبه مشاور تولید نیرو
رتبه مشاور تولید نیرو

 

رتبه مشاور تولید نیرو

 

اخذ رتبه مشاور تولید نیرو در گروه انرژی دارای ۵ تخصص به شرح زیر است:

تولید نیرو، انتقال نیرو، توزیع نیرو، دیسپاچینگ و مخابرات نیرو، انرژی هسته­ای، انرژی تجدید پذیر و بهینه سازی انرژی.

 

زیررشته ­های رشته نیرو

رشته نیرو دارای دو زیر رشته به شرح ذیل می­باشد:

  • تولید نیرو که شامل فعالیتهای زیر است:

ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل فنی و اقتصادی پروژه­های پیشنهادی، تهیه انواع طرح­های اولیه، مقدماتی و تفصیلی، نظارت بر تمامی مراحل ساخت، نصب و راه اندازی انواع نیروگاه­های حرارتی، برنامه­ریزی و مطالعات در زمینه انرژی، طراحی راهکارهایی جهت افزایش بهره­وری در زمینه تولید انرژی.

  • انتقال و توزیع نیرو که شامل فعالیتهای زیر است:

ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل فنی و اقتصادی پروژه­های پیشنهادی، تهیه انواع طرح­های اولیه، مقدماتی و تفصیلی،  نظارت بر تمامی مراحل ساخت، نصب و راه اندازی مرتبط با خطوط انتقال نیرو و پستها، کاهش تلفات مرتبط با انتقال نیرو، نظارت بر تمامی مراحل ساخت، نصب و راه اندازی خطوط و پستهای فشار ضعیف و شبکه­های توزیع، کاهش تلفات مرتبط با شبکه توزیع و راهکارهایی جهت بهینه سازی مصرف.

 

رتبه مشاور تولید نیرو و رتبه مشاور انتقال نیرو چگونه تعیین می­شود؟

 

جهت رتبه بندی شرکت مشاور تولید نیرو و مشاور انتقال نیرو ۴ عامل نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده ( تجربه کاری شرکت)، ساختار مدیریت و امکانات پشتیبانی بعد از ثبت شرکت در نظر گرفته می­شود و سپس بر اساس امتیازهای کسب شده، رتبه مشاور تولید نیرو و مشاور انتقال نیرو که شرح وظایف هر یک در بالا ذکر شد، تعیین می­شود.

امتیاز نیروی انسانی متخصص با توجه به فرمول زیر محاسبه می­شود:

امتیاز سوابق کاری مفید با توجه به مدرک تحصیلی ضربدر ضریب تداوم ماندگاری در واحد متقاضی

امتیاز تجربه کاری مشاوران نیز طبق فرمول زیر محاسبه می­شود:

جمع حق الزحمه دریافتی مساوی است با جمع مبالغ حق الزحمه در سال انجام کار ضربدر ضریب تعدیل مربوط به سال دریافت حق الزحمه

امتیاز ساختار مدیریتی نیز طبق جدول زیر منظور خواهد شد:

 

موضوع حداکثر امتیاز
طبقه بندی مشاغل ۱۰
تشکیلات اداری منظم و ساختار سازمانی ۱۰
نظام برنامه ریزی استراتژیک، آموزشی، پروژه و کنترل پروژه ۳۰
تحصیلات کلاسیک در رشته­های مرتبط با مدیریت علاوه بر رشته­های انرژی ۲۰
استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت رسیدن به اهداف ۱۰
سیستم مستندسازی استاندارد، مدیریت و تضمین کیفیت، سیستم­های MIS, DSS, TQM, QC,QA ۵۰

 

امتیاز امکانات پشتیبانی نیز در تعیین صلاحیت مشاوران مطابق جدول زیر منظور خواهد شد:

 

 

 

موضوع حداکثر امتیاز
پژوهش و آموزش ۱۰۰
مالکیت دفتر کار که به ازای هر ۱۰ متر مربع ۵/۰ امتیاز منظور می­شود ۲۵
کتابخانه که به ازای هر ۱۰۰ عنوان ۲ امتیاز تعلق می­گیرد ۲۰
پلاتر، رایانه، چاپگر که به ازای هر دستگاهی که مورد استفاده قرار می­گیرد ۲ امتیاز منظور می­شود ۲۰
عضویت در مجامع حرفه­ای معتبر چه داخلی و چه خارجی ۲۰
تجهیزات ویژه که بر اساس فهرست اعلام شده منظور می­شود ۲۰

 

حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران تولید نیرو و انتقال نیرو
حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران تولید نیرو و انتقال نیرو

 

حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران تولید نیرو و انتقال نیرو

 

جهت اخذ رتبه ۳ در تخصص تولید نیرو و انتقال نیرو حداقل شرایط به شرح زیر می­باشد:

حداکثر تعداد کار مجاز: ۴

حداقل شرایط سرگروه: یک نفر کارشناس که دارای امتیازی معادل ۱۰ سال سابقه کار مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو است منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت یک، حداقل امتیاز این بند برابر با ۱۰۹ است.

افراد فنی الزامی امتیازآور: دو نفر کارشناس که هر یک دارای امتیازی معادل ۸ سال سابقه کار مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو هستند منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت دو، حداقل امتیاز این بند برابر با ۲۰۶ است.

حداقل امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی : ۵۰

لازم به ذکر است جهت اخذ رتبه ۳ نیازی به داشتن سایر افراد فنی و تجربه کاری نیست.

جهت اخذ رتبه ۲ در تخصص تولید نیرو و انتقال نیرو حداقل شرایط به شرح زیر می­باشد:

حداکثر تعداد کار مجاز: ۵

حداقل شرایط سرگروه: یک نفر کارشناس که دارای امتیازی معادل ۱۲ سال سابقه کار مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو است منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت یک، حداقل امتیاز این بند برابر با ۱۱۵ است.

افراد فنی الزامی امتیازآور: ۳ نفر کارشناس که هر یک دارای امتیازی معادل ۱۰ سال سابقه کار مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو هستند منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت دو و سه، حداقل امتیاز این بند برابر با ۳۲۷ است.

سایر افراد فنی: یک نفر کارشناس که دارای امتیازی معادل ۵ سال سابقه کاری مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو است منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه، چهار و پنج، حداقل امتیاز این بند برابر با ۹۱ است.

حداقل امتیاز تجربه کاری: ۲۵۰

حداقل امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی: ۱۲۰

امتیاز کل جهت اخذ این رتبه برابر با ۹۰۳ می­باشد.

جهت اخذ رتبه ۱ در تخصص تولید نیرو و انتقال نیرو حداقل شرایط به شرح زیر می­باشد:

حداکثر تعداد کار مجاز: ۶

حداقل شرایط سرگروه: یک نفر کارشناس که دارای امتیازی معادل ۱۵ سال سابقه کار مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو است منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت یک، حداقل امتیاز این بند برابر با ۱۲۴ است.

افراد فنی الزامی امتیازآور: ۴ نفر کارشناس که هر یک دارای امتیازی معادل ۸، ۸، ۱۰ و ۱۰ سال سابقه کار مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو هستند منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت دو، سه و چهار، حداقل امتیاز این بند برابر با ۴۱۶ است.

سایر افراد فنی: ۲ نفر کارشناس که دارای امتیازی معادل ۸ سال سابقه کاری مفید در تخصص تولید نیرو و یا انتقال نیرو هستند منطبق با جدول ۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه، چهار و پنج، حداقل امتیاز این بند برابر با ۲۰۶ است.

حداقل امتیاز تجربه کاری: ۴۰۰

حداقل امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی: ۱۵۰

امتیاز کل جهت اخذ این رتبه برابر با ۱۲۹۶ می­باشد.

لازم به ذکر است امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی باید حداقل از چهار ردیف جدول­های مربوطه تأمین شود.

 

 

1.4/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

مشاوره رایگان