انحلال شرکت

انحلال شرکت
انحلال شرکت

انحلال شرکت

 

در طول تاریخ شاهد انحلال بسیاری از شرکت های خصوصی و دولتی بوده ایم که برخی از این شرکت ها به دلایل اختیاری و برخی دیگر نیز به صورت اجباری فعالیت های خود را متوقف کرده اند. کسب و کارها وقتی به شرایطی می رسند که ادامه فعالیت غیر ممکن بوده و هیچ گونه سودی برای آن ها ندارد تصمیم به انحلال شرکت خود می کنند؛ که البته با توجه به شرایط تاسیس یک شرکت که مراحل بسیار سخت و طولانی را در پی دارد مدیران بایستی در مواقع بحرانی به جای تصمیم گیری در مورد انحلال شرکت، به دنبال دیگر راه کارهای نجات شرکت خود باشند.

البته در برخی مواقع بهترین گزینه برای ضرردهی کمتر شاید همان انحلال شرکت باشد. از دلایلی که باعث انحلال شرکت می شود می توان به ورشکستگی، فوت یکی از شرکاء، رای صادر شده از دادگاه و موافقت تمام شرکاء در خصوص انحلال شرکت اشاره کرد که در بخش بعدی توضیحات بشت در این خصوص ارائه خواهد شد. در انحلال شرکت بایستی تمام دارایی های ثابت مشهود و غیر مشهوده به فروش رسیده و بین شرکاء با توجه به میزان سهام تقسیم شود. البته قبل از آن بایستی تمام بدهی ها و تسویه حساب های لازم صورت بگیرد.

دلایل انحلال شرکت

 

همان طور که اشاره شد دلایل انحلال شرکت به دو صورت اختیاری و اجباری می باشد. از عوامل اجباری در انحلال شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-به پایان رسیدن تاریخ فعالیت شرکت

-کاهش شرکاء شرکت

-ورشکستیگی و داشتن بدهی های کلان در شرکت

-به پایان رسیدن موضوع فعالیت شرکت

-رای و حکم صادر شده از دادگاه

-مسائل اقتصادی و سیاسی

از عوامل و دلایل انحلال اختیاری نیز می توان موارد زیر را نام برد:

-توافق همگی شرکاء

-فوت یکی ازشرکاء

-کمبود بودجه و سرمایه در شرکت

طبق امار ثبت انحلال شرکت ها بیشتر انحلال ها به دلیل کمبود بودجه و نداشتن توان و پشتیوانه مالی صورت می گیرد.

مدارک لازم برای انحلال شرکت
مدارک لازم برای انحلال شرکت

اثرات انحلال شرکت

 

از آثار انحلال شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-به فروش رسیدن تمام اموال شرکت

-عزل تمام مدیران از مقام ها و سمت های خود

-به اتمام رساندن تمام فعالیت ها و پروژه هایی که شرکت در اقبال ان ها تعهد دارد

-هیچ گونه قرارداد جدیدی نبایستی عقد شود

-تمام بدهی ها شرکت بایستی از محل فروش دارایی ها تسویه شود.

هم چنین شما موظف هستید تا قبل از درخواست انحلال شرکت خود تمام بدهی های خود به خزانه داری دولت، اعم از مالیات های متعلقه را پرداخت نمایید و تمامی اسناد و مدارک های مالی و حسابداری خود را بایگانی کرده و در نگهداری آنها کوشا باشید. چرا که بعد از انحلال شرکت در صورت داشتن شکایتی می توانید از این مدارک استفاده نمایید.

هزینه مربوط به انحلال شرکت

 

همان طور که تاسیس شرکت دارای هزینه های عملیاتی می باشد و شما باید یک سری هزینه ها را متحمل شوید در انحلال شرکت نیز باید هزینه ای را در نظر بگیرید. از جمله هزینه های انحلال شرکت می توان به هزینه صورت جلسه تغییرات اشاره کرد. البته شما با توجه به نوع انحلال خود، هزینه های متغیری را خواهید داشت برای مثال هزینه انحلال شرکت های سهامی خاص با هزینه انحلال شرکت ها با محدوده خاص متفاوت خواهد بود. شما می توانید برای اطلاع دقیق به سایت ثبت انحلال شرکت مراجعه کرده و با وارد نمودن مشخصات کسب و کار و دلیل انحلال شرکت خود می توانید هزینه ی تقریبی انحلال را به دست بیاورید.

ثبت شرکت
ثبت شرکت

مدارک لازم برای انحلال شرکت

 

مدارک لازم انحلال شرکت برای شرکت های مختلف خواهد بود که ادامه به برخی از این شرکت ها و مدارک مورد نیاز برای انحلال آنها اشاره هایی کرده ایم:

-مدارک مورد نیاز برای انحلال شرکت هایی با مسئولیت محدود: اصل آگهی آخرین تغییرات روزنامه – کپی مدارک شناسایی تسویه – صورت جلسه انحلال شرکت که بایستی توسط مدیران و شرکاء به امضاء رسیده باشد- دعوتنامه ی شرکاء برای حضور در مجمع فوق العاده

-مدارک مورد نیاز برای انحلال شرکت های سهامی خاص: کپی مدیران تسویه به شرطی که جزء شرکاء نباشد- اصل آگهی آخرین تغییرات – اصل روزنامه ای که شرکاء را برای شرکت در مجمع فوق العاده دعوت کرده باشد – صورت جلسه انحلال شرکت که به امضاء مدیران و شرکاء رسیده است.

-مدارک مورد نیاز برای انحلال شرکت ها تضمینی: شناسنامه تمام شرکاء – اسناد مربوط به ثبت شرکت مانند اساسنامه- صورت جلسه ی انحلال شرکت

البته نکته ای بایستی به آن توجه داشته باشید، شرکت های تضمینی تا زمانی که تمام بدهی های شرکت را تسویه نکرده باشند حق استفاده از اموال و وجودی شرکت را ندارند. هم چنین در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکایی که بیش از نیمی از سرمایه و سهام را در اختیار دارند و تصمیم به انحلال شرکت گرفته اند دیگر موافقت دیگر شرکاء ضروری نمی باشد.

 

مشاوره رایگان