امکانات پشتیبانی مشاور ، امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع پژوهش و آموزش

امکانات پشتیبانی مشاور
امکانات پشتیبانی مشاور

 

امکانات پشتیبانی مشاور

 

بر اساس جدول شماره ۷ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران امتیاز امکانات پشتیبانی به شرح زیر می­باشد:

 

امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع پژوهش و آموزش

 

امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع پژوهش و آموزش حداکثر ۱۰۰ می­باشد.

فعالیت­های موضوع پژوهش و آموزش و امتیازاتی که هریک از این فعالیت­ها دارند مطابق جدول زیر است:

 

فعالیت امتیاز حداکثر امتیاز
مقاله علمی در سمینارها و نشریات بین­المللی برای هر مقاله ۵ امتیاز ۲۰ امتیاز
ترجمه کتاب و مقاله مرتبط با تخصص ۵ امتیاز ۲۰ امتیاز
گذراندن دوره­های آموزشی کوتاه مدت به مدت حداقل دو هفته ۵ امتیاز ۲۰ امتیاز
گذراندن دوره­های آموزشی کوتاه مدت در زمینه مدیریت ۵ امتیاز ۱۰ امتیاز
ثبت اختراع و نوآوری ۱۰ امتیاز ۱۰ امتیاز
گواهی صلاحیت حرفه­ای از مجامع معتبر(داخلی و بین­المللی) ۵ امتیاز ۱۰ امتیاز
مشارکت در تدوین استانداردها و ضوابط معتبر ۵ امتیاز ۵ امتیاز
مقاله علمی در سمینارها و نشریات داخلی ۵ امتیاز ۵ امتیاز

 

امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع مالکیت دفتر کار به ازای ۱۰ متر مربع که حداکثر دارای ۲۵ امتیاز می­باشد. در خصوص موضوع مذکور باید متذکر شد که اسناد و مدارک رسمی که قابل ارائه باشند برای اثبات مالکیت باید به واحد خدمات مشاوره و یا سهامداران واحد خدمات مشاوره تعلق داشته باشند.

امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع عضویت در مجامع حرفه­ای معتبر(داخلی و بین­المللی) دارای حداکثر ۲۰ امتیاز می­باشد. در رابطه با موضوع عضویت در مجامع حرفه­ای معتبر(داخلی و بین­المللی) باید گفت که عضویت داخلی یا خارجی هریک ۱۰ امتیاز دارند.

موضوع بعدی در امتیاز امکانات پشتیبانی، موضوع تجهیزات ویژه می­باشد که حداکثر ۲۰ امتیاز دارد و بر اساس فهرست­های اعلام شده می­باشد.

دو موضوع کتابخانه به ازای ۱۰۰ عنوان دارای ۲ امتیاز و موضوع رایانه، پلاتر، چاپگر به ازای هر دستگاهی که قابل استفاده باشد ۲ امتیاز دارند که حداکثر هریک دارای ۲۰ امتیاز می­باشند.

 

امتیاز ساختار مدیریتی مطابق با جدول زیر محاسبه می­شود

 

موضوع توضیحات حداکثر امتیاز
سیستم مستندسازی استاندارد، سیستم­های MIS، DSS، TQM، QC، QA، مدیریت و تضمین کیفیت به ازای هر سیستم مستندسازی ۱۰ امتیاز ۵۰ امتیاز
نظام برنامه­ریزی استراتژیک، آموزشی، پروژه و کنترل پروژه به ازای هر نظام برنامه­ریزی ۱۰ امتیاز ۳۰ امتیاز
تحصیلات کلاسیک در رشته­های مرتبط با مدیریت علاوه بر رشته­های فنی مهندسی به ازای هر نفر ۱۰ امتیاز ۲۰ امتیاز
طبقه­بندی مشاغل ۱۰ امتیاز
استراتژی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف ۱۰ امتیاز
ساختار سازمانی و تشکیلات اداری منظم ۱۰ امتیاز

 

حال ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که دانستن امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی چه لزومی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است با چند ماده از آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران آشنا شوید. طبق ماده ۱۰ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، عواملی که در تشخیص صلاحیت مشاوران برای اخذ رتبه­های ۱ الی ۳ مشاور تأثیر دارند به قرار زیر می­باشند:

 1. نیروی انسانی متخصص
 2. کارهای انجام شده(منظور تجربه کاری شرکت می­باشد).
 3. ساختار مدیریتی.
 4. امکانات پشتیبانی.

لازم به ذکر است که هرکدام از عواملی که در بالا ذکر شد طبق امتیازهایی که دارا هستند از عوامل تشخیص صلاحیت مشاوران به حساب می­آیند.

بند الف ماده ۱۱ آیین­نامه مذکور اظهار دارد که امتیاز کل به شرح آنچه در ادامه می­آید محاسبه می­شود:

امتیاز کل از حاصلضرب ضریب ارزشیابی در مجموع امتیازهای مربوط به عوامل ۴ گانه(عواملی که در ماده ۱۰ ذکر شد) و مطابق با جداول ۱، ۲ و ۳ که در ادامه آمده است به دست می­آید:

امتیاز کل = ضریب ارزشیابی * (امتیاز نیروی انسانی متخصص + امتیاز تجربه کاری + امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی)

حال با توجه به دو ماده­ای که در بالا ذکر شد باید گفت که امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی بر اساس جداول و مطالبی که در ابتدای مقاله بیان شد، محاسبه می­شود.

 

حداقل امتیاز و شرایط سایر افراد فنی، تجربه کاری و ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی

 

پایه سایر افراد فنی تجربه کاری ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی
یک یک نفر کارشناس با امتیاز معادل ۶ سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه ۹۵ ۲۰۰ ۸۵
دو یک نفر کارشناس با امتیاز معادل ۵ سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه ۹۱

 

 

۱۲۰ ۶۵
سه یک نفر کارشناس با امتیاز معادل ۴ سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول شماره ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه ۸۷ ۴۰

جدول ۱

پایه سایر افراد فنی تجربه کاری ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی
یک دو نفر کارشناس با امتیاز معادل ۸ و ۱۰ سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه ۲۱۲ ۲۵۰ ۱۲۵
دو دو نفر کارشناس با امتیاز معادل ۴ و ۷ سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه ۱۸۶ ۱۵۰ ۹۰
سه یک نفر کارشناس با امتیاز معادل ۴ سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه ۸۷ ۴۵

جدول ۲

پایه سایر افراد فنی تجربه کاری ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی
یک دو نفر کارشناس هریک با امتیاز معادل ۸  سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه، چهار و پنج ۲۰۶ ۴۰۰ ۱۵۰
دو یک نفر کارشناس با امتیاز معادل ۵  سال سابقه کار مفید در تخصص مورد تقاضا منطبق با جدول ۲ آیین­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با ضریب اولویت سه، چهار و پنج ۹۱ ۲۵۰ ۱۲۰
سه ۵۰

 

جدول ۳

لازم به ذکر است که جدول شماره ۱ برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصص­های زیر می­باشد

 

 • معماری داخلی
 • معماری و تزئینات داخلی آثار تاریخی
 • ژئوتکنیک
 • سازه
 • تأسیسات برق و مکانیک
 • ژئوفیزیک
 • هواشناسی
 • محیط زیست
 • زمین­شناسی
 • بازرسی فنی
 • خدمات کامپیوتری فضای سبز
 • گروه خدمات مدیریت
 • گروه خدمات برنامه­ریزی و اقتصاد
 • ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل
 • ترافیک و حمل­ونقل
 • نقشه­برداری
 • سیستم­های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 

جدول شماره ۲ هم برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصص­های زیر می­باشد

 

 • کشاورزی و دامپروری
 • شیلات و آبزیان
 • گلخانه و مجتمع­های گلخانه­ای
 • گروه پست و مخابرات
 • مطالعات جغرافیایی و برنامه­ریزی فضایی
 • میراث فرهنگی
 • گروه مطالعات آماری
 • گروه معدن
 • خدمات برنامه­ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • باستان­شناسی
 • طراحی، مرمت و احیای آثار تاریخی
 • شهرسازی
 • ساختمان
 • توانمندسازی بافت­های فرسوده
 • طراحی شهری
 • راهسازی
 • راه آهن
 • فرودگاه سازی
 • بندرسازی
 • شبکه­های آبیاری و زهکشی
 • تأسیسات آب و فاضلاب
 • حفاظت و مهندسی رودخانه

 

و در نهایت جدول شماره ۳ برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصص ­های زیر می­باشد

 

 • گروه انرژی
 • سدسازی
 • گروه صنعت
 • گروه نفت وگاز

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان